Povinné údaje

Dušan Svíba
Tylova 274
388 01 Blatná
IČO 455 64 582

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 25.6. 1992.
Evid.č. živnost. listu: 360902-3327, č.j. ŽÚ-2/01/F/741
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Blatná